Verzending binnen 1 tot 3 werkdagen | Standaard verzending €5,00

Privacy Policy

Who we are

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dressup-Instyle acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Welke data & waarom?

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dressup-Instyle is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-09-2019.

Doeleinden

Afhandelen bestelling

Om de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je NAW-gegevens.

Afhandelen betaalverkeer

Om de betaling van de bestelling juist te kunnen afhandelen, maken wij gebruik van je betaalgegevens.

Communicatie

Om de communicatie omtrent je bestelling en/of andere vragen eenvoudig te laten verlopen, maken wij gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens.

Uitvoering wettelijke plicht

Om te voldoen aan onze wettelijke plicht bewaren wij je bestelhistorie inclusief betaalgegevens binnen de gestelde wettelijke termijn.

Marketing (indien toestemming)

Om je van persoonlijke aanbiedingen te kunnen voorzien, maken wij gebruik van je persoonsgegevens/contactgegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt wanneer je hier toestemming voor hebt gegeven.

Fraudepreventie

Ten behoeve van fraudepreventie maken wij, indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang, gebruik van je IP-adres, adresgegevens en betaalgegevens. Indien dit nodig is voor een goede afhandeling van je bestelling, kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Hierover leest u meer in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen je na je toestemming op websites van derden en via e-mail marketing op de hoogte brengen van acties, aanbiedingen en campagnes van kklup. Contact en nieuwsbrief Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels verschillende kanalen (zoals chat, e-mail, telefoon, WhatsApp en social media). Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang dit nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van je vraag. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Publicatie

Wij publiceren je klantgegevens niet. Verstrekking aan derden Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en mogen onder geen beding gegevens voor andere doeleinden gebruiken dan door ons gesteld. De veilige verwerking van je gegevens wordt gewaarborgd middels een bewerkersovereenkomst tussen Dressup-Instyle en de partner. In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Deze buttons verstrekken enkel een link en geven geen persoonsgegevens door aan derden. Met mogelijkheid om in te loggen via een social media-account, wordt vanuit de social media partij het e-mailadres doorgegeven dat bij het gebruikersaccount hoort.

Cookies

Wanneer je onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij je uitleggen waarom wij cookies gebruiken (de cookiebanner). Dressup-Instyle maakt gebruik van 1st en 3rd party cookies. Volgend gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor het gebruik van cookies. Het staat je vrij om cookies uit te schakelen middels je internetbrowser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt. Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u naar de privacyverklaring van deze partijen.

Voor meer informatie omtrent onze cookies verwijzen wij u naar onze cookie policy.

Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Close